Lezing: A. Mientjes “onderzoeken op Wijnaerden”

“Sinds 2012 zijn door respectievelijk ADC ArcheoProjecten, Econsultancy en Archol verschillende onderzoeken uitgevoerd binnen het landelijk gebied ten noorden van Buggenum tussen de Arixweg en Wijnaerdenweg. Deze onderzoeken bestonden uit boringen, een veldkartering, een proefsleuvenonderzoek en een opgraving.

Het onderzoeksgebied ligt op het Jonge-Dryas terras van de Maas, gevormd aan het eind van de laatste ijstijd (circa 12.850-11.650 jaar geleden). Het Jonge-Dryas terras wordt aan de oost- en westzijde door verlandde Maasgeulen begrensd. Binnen dit gebied zijn (bewonings)resten uit de Prehistorie en Laat-Romeinse tijd aangetroffen, die zowel qua materiaaltype als datering tamelijk uitzonderlijk zijn voor de regio Midden-Limburg.

De lezing zal ingaan op deze onderzoeken en de vondsten, en deze tevens binnen een breder kader plaatsen van de regio rondom Neer en Haelen.”

Op het einde zal er voldoende tijd worden ingeruimd voor het stellen van vragen.

Deel deze activiteit:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter